Mi?o Nam przywita? Pa?stwa na stronach katalogu firmy

"PLASTIK"

Nasza Firma dzia?a na Polskim rynku od 1991 roku i od pocz?tku swojego istnienia zwi?zana jest g?wnie z produkcj? artyku?w do budownictwa i nie tylko. Zdobyte ponad 25 letnie do?wiadczenie w produkcji i handlu u?atwi nam wsp?prace,
a oferowany towar spe?ni Pa?stwa oczekiwania.

Przedstawiamy bogat? ofert? podk?adek dystansowych oraz p?ytek monta?owych. Zamierzamy etycznie wsp?pracowa? ze wszystkimi klientami.

Jako firma gwarantujemy, ?e opisany towar jest 100% zgodny ze stanem rzeczywistym.


Wszystkie produkty znajduj?ce si? w katalogu mog? Pa?stwo obejrze? oraz odebra? osobi?cie w firmie w Barlinku
(po uprzednim umwieniu si? telefonicznie).